Hur EU-företagskunder lägger momsfria gränsöverskridande beställningar (omvänd skattskyldig moms).

När du köper varor eller tjänster från leverantörer i andra EU-länder flyttar omvänd skattskyldighet ansvaret för registreringen av en momstransaktion från säljaren till köparen för den varan eller tjänsten.

Hos MEMIDOS kan EU-företagskunder som köper varor från en leverantör i ett annat EU-land undvika att faktureras moms när de skriver in företagets giltiga EU-momsnummer i kassan (betalning). Momsnumret kommer automatiskt att verifieras i VIES databas.

Hur fungerar det?:

I kassan skriver du helt enkelt in ditt företagsnamn och Momsregistreringsnummer (syntaxexempel: DE123456789) tillsammans med den övriga nödvändiga informationen. På orderöversikten ser du nu att momsen tas bort från din beställning.

Exempel: